Hur Jag Arbetar

hr

Det sägs att inget är omöjligt och det är alltid mitt utgångsläge. Jag har erfarenhet av både “enkla” och mer komplexa projekt. Jag tar även gärna på mig projekt som behöver omorganisation och styrning. Jag vill avlasta mina uppdragsgivare och arbete under eget ansvar är en självklarhet. Riktlinjerna gör vi upp tillsammans, men projektet behöver sen inte övervakas av uppdragsgivaren – planeringen av de olika stegen och genomförandet är mitt jobb.

Katharina

Webdesign

hr

Jag utför hemsidor, med speciell inriktning på fåmansföretag, där det personliga hos företagaren understryks och lyfts fram.

Översättning

hr

Jag utför språklig anpassning och översättningar av text, webbmaterial och film i språken svenska, engelska och polska.

Bildbehandling

hr

Jag utför bildbehandling av produktfoton, reklambanners och bilder för annonsering på nätet och i sociala medier.

Konsultuppdrag

hr

Jag har långvarig erfarenhet av projektledning, med speciell inriktning på projekt förlagda i Polen.

“Pour être irremplaçable il faut être différent.”

Coco Chanel

Engagemang...

...är en självklarhet!

hr

Jag avskyr personligen att behandlas enligt “löpande band”-principen och betraktar varje uppdrag som nåt att vårda och ta väl hand om.

Flexibilitet...

...så fort det behövs.

hr

Under ett projekts gång kan fokus skifta och inriktning behöva ändras. Det är aldrig ett problem att anpassa mitt arbete efter nytillkomna krav.

Noggrannhet...

...kostar inte extra.

hr

Jag utgår ifrån att uppdrag ska utföras utan “genvägar” och halvmesyrer. Detaljer är viktiga och väldigt ofta avgörande för helhetsintrycket.

Tillgänglighet...

...till allt ditt material.

hr

Filer, foton och annat material som används i ditt projekt görs alltid tillgängliga som referensmaterial eller grund för framtida projektändringar.

Lösningar...

...finns att hitta.

hr

Det sägs att inget är omöjligt att genomföra. Så länge det finns en dialog, finns även förutsättningen för att hitta lösningar på olika problem – låt mig hjälpa dig.

Kreativitet...

...är att gå ett steg längre.

hr

Att gå utanför vedertagna ramar, hitta nya infallsvinklar och formuleringar. Vi kan inte återuppfinna hjulet, men dess utseende och storlek kan alltid varieras.

Jag kan hjälpa dig med alla sorters projekt.

HÖR AV DIG